Begraven

Kiezen voor begraven brengt verschillende aspecten met zich mee. De belangrijkste reden waarom vaak gekozen wordt voor een begrafenis, is naast de religieuze beleving dat er dan een plek is die de nabestaanden kunnen bezoeken.

De overledene heeft een concrete plek, waar men heen kan. Hij of zij is daarmee niet verdwenen uit het leven, maar op een bepaalde manier nog aanwezig.

Het kan ook voldoening geven om met het graf bezig te zijn, het vorm en kleur te geven met  bloemen en planten of een mooi monument. Een plek om tot rust te komen.

Als je kiest voor begraven houdt dat in dat je op een begraafplaats naar je laatste rustplaats wordt gebracht, vaak wordt er vooraf een kerk,- of auladienst gehouden.

dragers

Verschillende soorten graven

algemeen_graf2

Algemeen graf

Onder een algemeen graf wordt verstaan een graf waarin meerdere overledenen kunnen worden begraven (niet van een en dezelfde familie).

Familiegraf of koopgraf

dubbel graf(1)

Eigen graf ( 2-persoons )

Het familiegraf is soms voor onbepaalde tijd, maar meestal is de huur voor 30 jaar, soms 40 jaar (de periode kan per gemeente verschillen). Na een huurperiode heeft men het recht om de huur steeds met 10 jaar te verlengen.

Graf op eigen land

Sinds de wet op de lijkbezorging van 1991 is het mogelijk om een graf op eigen land te maken. Hiervoor moet de gemeente toestemming geven, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

praalgraf van Napoleon_Bonaparte

Praalgraf

Een praalgraf is een grafmonument, gemaakt door een kunstenaar voor belangrijke personen of leden van het Koninklijk Huis. Het onderscheidt zich van een gewoon grafmonument door de ligging in een crypte of kerk.

Natuurbegraafplaats

graf op een natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven niet netjes in een rij liggen maar echt tussen de natuur. Er zijn geen hekken of afrasteringen, en over het algemeen ook geen grafstenen. Het graf ligt echt midden in de natuur.

Wenst u meer informatie over de voornoemde onderwerpen, neem dan gerust contact op met Leemans Uitvaartverzorging.