Cremeren

cremerenCrematie, ook wel verassing of lijkverbranding genaamd, is naast de traditionele begrafenis een toegepaste vorm van lijkbezorging.

Crematie

De rouwplechtigheid, zoals een kerkdienst of uitvaartdienst, voorafgaand aan de crematie is grotendeels gelijk aan die van een begrafenis. Na de plechtigheid wordt de kist door het crematoriumpersoneel naar de ovenruimte gebracht. Aan de hand van bijgevoegde wettelijke documenten vindt een identificatie plaats waaraan een uniek crematienummer gekoppeld wordt. Dit unieke nummer staat in een vuurvast steentje en wordt vooraf op de kist gelegd en gaat mee tijdens het crematieproces. De daadwerkelijke verbranding gebeurt door het crematoriumpersoneel, doorgaans buiten aanwezigheid van nabestaanden of belangstellenden.

Op speciaal verzoek en in overleg is het mogelijk om bij de aanvang (invoeren kist) van het crematieproces aanwezig te zijn. Na de crematie wordt de as zorgvuldig verzameld en samen met het identiteitssteentje in een eenvoudige asurn gedaan. Deze urn wordt hermetisch gesloten en vanuit de ovenruimte naar de tijdelijke bewaarplaats (algemene nis) in het crematorium gebracht. Daar blijft de urn tenminste één maand. In de wet is geregeld dat de as minstens een maand in het crematorium bewaard moet blijven. Daarna mag de as de bestemming krijgen die de familie kiest.

Asbestemming

De mogelijkheden:

Algemene nis

De algemene nis is de tijdelijke bewaarplaats in het crematorium. Het komt voor dat de nabestaanden meer tijd nodig hebben om een bestemming aan de as te kunnen geven. Deze ruimte is niet voor bezoek toegankelijk.

Urn thuis bewaren

Het komt voor dat nabestaanden behoefte hebben de as van hun dierbare thuis te bewaren. Uiteraard kan hiervoor een mooie sierurn worden uitgekozen.

Tevens is het toegestaan de as te verdelen over meerdere asbestemmingen, zoals mini-urnen, medaillons, sieraden of glasrelieken.

Nieuw! Glazen bootje met as.

Het bootje wordt vanaf een foto of afbeelding vervaardigd met een gravure op de onderplaat.
Ieder desgewenst model (auto, vrachtauto, dier, enz…) is leverbaar.

Columbarium

In de tuin van het crematorium en op diverse begraafplaatsen bevinden zich diverse soorten columbaria. Hier wordt de as in een sierurn bijgezet in een door de familie uitgekozen nis. Het columbarium biedt de nabestaanden de gelegenheid om de overledene te gedenken en iets van persoonlijke aard te plaatsen.

columbarium

Urnentuin

Rondom crematoria en op diverse begraafplaatsen liggen prachtige urnentuinen . Op een door de familie uitgekozen plek wordt een keldertje geplaatst, waarin de urn wordt bijgezet. Hierop kan een zerkje worden geplaatst, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit diverse materialen. Het urnengraf is een rustpunt waar de nagedachtenis van de overledene voortleeft.

As verstrooiing

As kan door medewerkers worden verstrooid op een van de strooivelden van het crematorium. Indien gewenst kan de familie bericht ontvangen van de dag en tijdstip van verstrooiing. Uiteraard kan de familie aanwezig zijn bij deze verstrooiing. De plek van de verstrooiing kan zelf worden uitgezocht; vaak wordt de as dan ook door nabestaanden verstrooid.

strooiveld

Vaak komt het voor dat de nabestaanden naast de as verstrooiing iets tastbaars willen behouden. Daarvoor is een uitgebreide collectie medaillons, mini-urnen en assieraden verkrijgbaar.

Verstrooien op zee, per schip

Dit wordt twee maal per jaar buiten aanwezigheid van nabestaanden gedaan. Indien u er wel bij wilt zijn, kunt u dit aangeven in uw asbestemming.

As verstrooien op zee vanuit haven Neeltje Jans. Er kan vrijwel langs de gehele kustlijn verstrooid worden, verzorgd door verschillende rederijen.

As verstrooien op zee per vliegtuig vanuit Groningen, Rotterdam, Lelystad en Den Helder.

Wenst u over voornoemde onderwerpen meer informatie, neem dan gerust contact met op Leemans Uitvaartverzorging.