Rouwverwerking 

Afbeelding6Het verliezen van een dierbare wordt door iedereen op zijn eigen manier beleeft en verwerkt.

Iedereen bepaalt zelf hoeveel tijd nodig is, om het verlies van een partner, een kind, een ouder of ouders, een vriendin of een andere een plek te geven.
Familie, kinderen, vrienden en mensen in de directe omgeving kunnen ondersteuning bieden.

Vaak krijgen de mensen het gevoel dat de omgeving aandringt op het te snel verwerken van het verlies.
“Je moet door zet je er overheen” zijn goed bedoelde adviezen, die voor iemand in de rouw averechts kunnen werken.

Voldoende tijd en ruimte nemen om te rouwen voorkomt klachten die kunnen ontstaan door het wegstoppen van het verdriet.
Daarom biedt Leemans Uitvaartverzorging de mogelijkheid om u te helpen en te ondersteunen. Deze zorg is er voor kinderen en volwassenen.

Wat kan Leemans Uitvaartverzorging voor mij doen?

 

nieuws

Uitvaartleidster en ritueelbegeleidster Linda Leemans

Linda: “Eigenlijk kunnen we beter spreken over rouwverlichting in plaats van rouwverwerking”.

* Linda biedt u een luisterend oor en heeft begrip voor uw gevoelens.

Ze weet welke emoties zich bij rouwverwerking kunnen voordoen.Bij de een is er vooral
verdriet, bij de ander woede of schuldgevoel. Andere emoties of klachten die bij een
rouwproces kunnen horen zijn: moeheid, slaap- en eetstoornissen, lichamelijke klachten,
angst, hulpeloosheid, hallucinaties.

* Rouwen is geen ziektebeeld, maar een normale menselijke reactie die bij het leven hoort.
Linda begeleidt u daarom op een persoonlijke manier.
Ze stemt haar hulp af op uw gevoel en op hetgeen wat u nodig heeft.

* Linda kan u tips geven en informatie verstrekken over hoe u in contact kunt komen met lotgenoten.

* Er zijn mogelijkheden voor gespreksgroepen.

* Linda is er voor alle vragen die u heeft.

Wanneer u hulp nodig heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Rouwen

16

Er bestaat niet één vaste, goede manier van rouwen, want ieder gaat op een andere manier om met het verlies van een geliefd iemand. Maar soms kunt u tegen situaties en gevoelens aanlopen, waarbij u zich afvraagt of dat wel ‘normaal’ is. Het kan dan steunend zijn om die ervaringen met anderen te delen en te horen hoe zij er mee om gaan. Soms is het makkelijker om met ‘vreemden’ te praten over uw gemis en verdriet, als u het gevoel hebt dat u uw omgeving er niet (meer) mee wilt belasten. Voor meer informatie: Tel. 0162-403912 of en meld u aan.

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn bv. het afscheid; reacties uit de omgeving; bezoek van graf of urn; emoties rondom het rouwproces; stappen zetten naar een leven zonder die ander. Gespreksonderwerpen kunt u ook zelf aandragen. Passende gedichten maken. Sommigen mensen hebben al kort na een overlijden behoefte aan wat extra steun, anderen pas na maanden of zelfs jaren. Op onverwachte momenten kunnen emoties je weer overvallen en dan is het goed om te weten dat u bij ons welkom bent.